देवगड युवा महोत्सव 2019 : Fashion Fusion

dfy4

दि. १८  जानेवारी २०१९ रोजी श्री. स. ह. केळकर कॉलेज, देवगड येथे देवगड युवा महोत्सव २०१९ च्या निमित्ताने Fashion Fusion हा कार्यक्रम उत्साहात  पार पडला .

Related Blogs

Leave us a Comment