‘स्वयंसिद्धा’ या स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरातील प्रशिक्षणार्थीना जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या हस्ते कीट वाटप

a2

‘स्वयंसिद्धा’ या स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरातील प्रशिक्षणार्थीना जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या हस्ते कीट वाटप करण्यात आले.

Related Blogs

Leave us a Comment