आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा संपन्न

Event Description

मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागात प्रविण प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले श्री. ओंकार नवलीहलकर यांनी देवगड महाविद्यालयात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले

Built Process