रविंद्र करंडक खुली मराठी एकांकिका स्पर्धा २०१८

Event Description

शिक्षण विकास मंडळ, देवगड संचलित

देवगड कॉलेज नाट्यशाखा आयोजित

रविंद्र करंडक खुली मराठी एकांकिका स्पर्धा २०१८

दिनांक – १८, १९ व २० जानेवारी २०१८ रोजी

वेळ सायं. ७.०० वा. पासून

स्पर्धेची बक्षिसे :

प्रथम क्रमांक – रू. १०,००० /- व फिरता करंडक

व्दितीय क्रमांक – रू. ८,०००/- व कायम स्वरूपी चषक

तृतीय क्रमांक – रू. ५,०००/- व कायम स्वरूपी चषक

प्रवेशिकांसाठी संपर्क – ९४२३३०३५३५ / ९४०३८६८६२५ / ९४२२९१९२३३

सदरील स्पर्धेसाठी मर्यादित एकांकिका स्वीकारल्या जातील.

स्थळ –

श्री. स. ह. केळकर कॉलेज देवगड ,

श्रीमती निराबाई जगन्नाथ पारकर विद्यानगरी, देवगड

Built Process

Event Ticket Price

Gallery