National Voters Day Celebration 2019

rally

दि. २५ जानेवारी २०१९ रोजी राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त देवगड काॅलेज ते देवगड तहसीलदार कार्यालय पर्यंत जागरूकता रैली काढण्यात आली होती. या रैलीमध्ये अनेक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

Related Blogs

Leave us a Comment